Jismoniy madaniyat fakulteti

Ajiniyoz Nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Logo

Joqari oqiw ornina qabillaw haqqindag’i nizam